Hantering av personuppgifter

Kort om hur vi hanterar personuppgifter
Vi värnar för att hantera personuppgifter på ett säkert sätt som skyddar och förhindrar spridning av personlig integritet. Vi hanterar personuppgifter tillhörande kunder, personal samt sökande i rekryteringsprocess på ett säkert sätt i linje med aktuella lagar och regler.

Vid behandling av personuppgifter ser vi alltid till att ha ett samtycke vederbörande som har rätt att en gång per år få en specifikation om vilken information vi har sparad. Samtliga personuppgifter behålls enbart så länge som det finns ett tydligt ändamål och raderas därefter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som går att hänföra till en särskild fysisk person som namn, personnummer, e-postadress, bilder med mera.

Personuppgiftsansvarig
Säljbolaget Green Team AB, organisationsnummer 556822–0833, är ansvarig för att samtliga personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Vi hanterar personuppgifter efter Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning, GDPR.

 

För frågor och ytterligare information om vår integritetspolicy:

Mejl: info@ekologiskasaljbolaget.se
Telefon: +46(0)8-410 777 10