Under 2020 ökade ekologiskt med 340 miljoner i butik, visar försäljningsstatistik från Nielsen. Tidigare har man trott att försäljningen av ekologiskt skulle minska men det motsatta visade sig vara sant. Det är extra kul att just svenska, ekologiska livsmedel ökade förra året efter att ha haft en minskning föregående år. Även försäljning av KRAV-märkta livsmedel ökade under 2020.

Enligt Ekologiska Lantbrukarnas rapport Svenskt Ekoindex visade sig att de kategorier som växer mest gällande ekologisk är:

- Ekologiska gryner, mjöl och bröd med 12,2%

- Ekologiska nötkött med 4,8%

- Ekologiska ägg med 3,5%

- Ekologisk kyckling med 6,4%

Just nu ser vi flera trender där maten kan vara vegetarisk, svensk, närodlad och ekologisk på samma gång. Därför strävar vi efter att arbeta tillsammans med butiker för att bli bättre på att lyfta helhetsperspektivet och berätta om alla de fördelar som den ekologiska produktionen bidrar till; biologisk mångfald, bördiga jordar, rent vatten, extra god djurvälfärd och mat utan onödiga tillsatser.