Grimsis - Med kärlek till Island & havet!

Grimsis är ett familjeföretag som ägs av Tryggvi och hans fru Kristina. Tryggvi är uppvuxen i en fiskeby på Islandsvästkust och har arbetat med fisk i hela sitt liv. Han har bland annat arbetat som VD för Islands största fiskeauktion i 16 år. Grimsis grundades 2005 med målet att leverera fisk , hållbart för dig, fiskaren och för planeten.

Grimsis levererar fisk av bästa kvalitét - Visste ni till exempel att havet runt Island är bland det renaste i världen? Fisken fiskas med miljövänliga redskap och endast under perioder då det är godkänt att fiska. Dessa punkter gör att fisken är fri från miljöavgifter och att den smakar friskt. 

Här kommer 5 anledningar som vi tycker är viktiga i ditt beslut att välja Grimsis:

  • Familjeföretag - lång erfarenhet av Isländsk fiskenäring, en kunskap som förs vidare generation efter generation och som speglar hela det Isländska samhället.
  • Direkt från Island - inga omvägar. All fisk fileas och fryses in på Island vilket resulterar till ett fastare och vitare kött.
  • Ett av världens renaste och rikaste hav - Island har genom århundrande haft fiske som sin huvudnäring. Island har ett fisketerritorium som sträcker sig 200 sjömil från kusten och i dessa vatten får ingen annan nation fiska, det innebär att Island har bra kontroll på sina fiskevatten.
  • Hållbart fiske - Fisken fiskas med krok och snurrevad vilket dels besparar havsbotten samtidigt som fisken behåller en fin konsistens utan missfärgningar som t.ex. bottentrålad fisk.
  • Ingen fisk slängs tillbaka i havet. - På Island är det förbjudet att kasta tillbaka bifångst i havet, dvs den fisk som man får upp men inte har någon kvot för. En lösning som Island hittat för detta är att lasta den fisken på andra båtar så att kvoten är jämn. 

Grimsis har direktleverans till dig som butik - brett sortiment på fin fisk. 

Här kan du se kontaktuppgifter till våra säljare för vidare kontakt, sortiment och ännu mer givande information, vi tycker att det är en självklarhet att ha den här fisken i frysdisken - fisk för hela familjen.