Vi är stolta över att hjälpa ekologiska varumärken att växa och vår uppdragsgivare Saltå Kvarn erbjuder en verktygslåda som bidrar till att eko-bönder får en ökad lönsamhet.

Detta är ett viktigt steg framåt för att nå de miljömålen som är satta för Sverige och ett fantastiskt sätt att stödja de gårdar som bidrar till en bättre miljö.

Vi kan tillsammans se till att det blir lönsamt för eko-bönderna att bidra till en bättre miljö och framtid med en ökad biologisk mångfald, bättre mullhalt i jorden och ett ökad arbete med näringskretslopp.

Läs mer här!

Foto: Saltå Kvarn.