Vår affärsidé utgörs av att vi vill hjälpa butiker, restauranger och storhushåll att öka försäljningen av ekologiska och hållbara produkter. Det gör vi genom ett stort engagemang och kunskap om hållbar mat, branschen och en lång erfarenhet där vi representerar våra uppdragsgivare för kunder inom dagligvaruhandeln och foodservice.

Mikael Palmberg grundade bolaget 2010 och är idag vår VD. Vi tog en fika med Micke för att höra bakgrunden till varför han valde att starta ett säljbolag för ekologiska och hållbara varumärken samt om sin vardag.

Varför valde du att starta ett säljbolag för ekologiska och hållbara varumärken?
Jag har en bakgrund från detaljhandeln där jag haft olika roller inom både sälj och marknad på flera stora bolag. Efter en tid insåg jag hur mycket tillsatser det finns i många livsmedel som inte syns på innehållsförteckningen men även hur dessa produkter påverkar både människan och vår planet. Samtidigt träffade jag många mindre företag som drev varumärken som var ekologiska och hållbara men som inte hade tillräckligt med kraft för att ta plats på marknaden. Det var då jag såg ett behov att erbjuda en säljtjänst för dessa företag så att de på ett effektivt sätt kan nå ut till butiker utan att lägga enorma summor på egna säljkårer med begränsad räckvidd eller konventionella säljbolag, där de hamnar längst ned på listan. Som dedikerat säljbolag för hållbara produkter kan vi också få förtroendet från butiker att hjälpa dem med att öka antal ekologiska varor och ge dem bättre synlighet. Därmed blev vi ett säljbolag som vill göra skillnad genom att stoppa matfusket och hjälpa hållbara varumärken att växa.

Vad innebär din roll idag?
Min roll som VD innebär väldigt många olika arbetsuppgifter i vardagen, men också att tänka ett antal år fram i tiden, som det entreprenörsföretag vi är. Tillsammans i vårt ledningsteam fattar vi beslut som ligger till grund för hur vi vill jobba, vilken intern kultur vi vill skapa och vad vi ska åstadkomma. Med det sagt har jag mycket kontakt med både befintliga och potentiella uppdragsgivare för vår fortsatta resa.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Den börjar för det mesta med en timmes snabb morgonpromenad vid klockan 05.30 där jag lyssnar på en pod. Därefter ser mina dagar väldigt olika ut där de består av allt från att återkommande vecko- eller månadsmöten till många olika kontakter med producenter och varumärken som säljer ekologiska samt hållbara produkter.

Vad ger dig energi på jobbet?
Att få jobba tillsammans med alla medarbetare inom företaget och med ett gemensamt fokus hjälpa företag med produkter som vi brinner för. Att jag får använda min erfarenhet och samtidigt få jobba med de arbetsuppgifter som är roligast, att öka försäljningen och synligheten för hållbara varumärken. Samtidigt utmana det konventionella sortimentet i butiker och inom foodservice.

Tänk fritt, hur tror du att vi på Ekologiska Säljbolaget kommer att jobba om 10 år (2033)?
Vårt syfte är att skapa ett mervärde genom att öka marknadsandelar, försäljningen och synligheten för hållbara produkter. Detta kommer nog vara ganska likt, men de tjänster vi erbjuder kommer ändras över tid. Vi ska ju lösa problem och erbjuda lösningar med skalfördelar för våra partners. De behovet kommer se annorlunda ut om 10 år. Vi har också som mål att utöka marknader där vi erbjuder våra tjänster. Det kommer alltid finns nya innovativa och mer hållbara produkter som utmanar marknadsledaren, de vill vi hjälpa till snabbare framgång.

Vad skulle du säga är vår främsta styrka som säljbolag?
Vår styrka är främst vår hållning och interna värderingar. Som säljbolag jobbar vi med det som vi tycker är roligt, men viktigast är hur vi jobbar tillsammans med våra partners och hur vi bygger en företagskultur som ger energi.

Vill du kontakta Micke? 
mikael@ekologiskasaljboalget.se
070-723 03 49

Vi vill göra skillnad.